Journal of the Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

Informacja na temat czasopisma Polish Hyperbaric Research

Polish Hyperbaric Research to kwartalnik wydawany od 2004 roku zawierający artykuły naukowe na tematy związane z medycyną i technologią hiperbaryczną. Wydawcą pisma jest Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej Organizacja Pożytku Publicznego. Periodyk publikuje materiały z następujących dyscyplin: inżynieria mechaniczna, automatyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka, robotyka, medycyna, psychologia, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki o środowisku, oceanologia i inne. Celem czasopisma jest upowszechnianie wyników badań naukowych oraz podnoszenie świadomości o dorobku krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz pracy poszczególnych pracowników naukowych, badaczy zajmujących się wspomnianymi powyżej dziedzinami. Pismo zawiera artykuły dotyczące wyników różnych krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych oraz publikacje popularnonaukowe. Czasopismo przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych problematyką technicznego i medycznego zabezpieczenia pobytu ludzi pod wodą. Pierwotną wersją pisma jest wersja drukowana wydawana z numerem ISSN 1734-7009. Czasopismo jest także udostępniane w wersji elektronicznej poprzez stronę www.phr.net.pl z numerem e-ISSN 2084-0535.

W czasopiśmie publikowane są następujące artykuły: doniesienia naukowe, recenzje, artykuły popularno-naukowe i materiały informacyjne. Wszystkie nadesłane artykuły są recenzowane przez grupę wysoko wykwalifikowanych badaczy i naukowców. Od 2011 r. czasopismo ukazuje się jako kwartalnik dwujęzyczny, artykuły wydawane są jednocześnie w języku polskim i angielskim. Tłumaczenia są wykonywane przez redaktorów czasopisma, a następnie są sprawdzane przez native speakera języka angielskiego. Autor publikacji zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za przygotowanie artykułu do druku i jego opublikowanie. Wysokość opłaty uzależniona jest od długości nadesłanego artykułu. Zazwyczaj w jednym numerze pisma ukazuje się od 5 do 8 artykułów w zależności od objętości nadesłanych materiałów. Tematyka materiałów narzuca ich podział na: technologię, medycynę, materiały varia oraz „z za żelaznej kurtyny”. W ostatnim dziale publikowane są materiały archiwalne, które w okresie PRL były najczęściej objęte klauzulą niejawności i ukazywały się w obiegu wewnątrz instytucjonalnym lub znacząco ograniczonym. Dzięki temu obecnie mogą znaleźć się w domenie publicznej. Nadzór nad pismem pełni Rada Naukowa składająca się z 32 samodzielnych pracowników naukowych pochodzących z Polski, USA, Kanady, Japonii, Włoch, Portugalii, Francji, Belgii, Norwegii, Ukrainy, Australii, Litwy, Turcji i innych. Czasopismo jest indeksowane w 27 internetowych bazach czasopism naukowych, w tym na przykład w BazTech, Index Copernicus oraz Emerging Sources Citation Index. Polish Hyperbaric Research znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest publikacją 100-punktową. W bazie Index Copernicus pismo uzyskało 99,45 pkt (ICV 2019).

Raz w roku pismo organizuje konkurs na najlepszy debit młodego naukowca. Laureatami konkursu są młodzi pracownicy naukowi, którzy opublikowali po raz pierwszy swój artykuł naukowy, który wzbudził zainteresowanie środowiska.

Indexations

BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

DOI

Polish Hyperbaric Research is originally distributed in print
Journal DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr

Search

Publications

R. Olszański i P. Siermontowski: "ABC zdrowia nurka" ISBN 83-88327-21-6, str. 109

R. Olszański: "Ocena zagrożenia chorobą dekompresyjną u nurków", ISBN 83-88327-75-5, str. 124

R. Kłos: "Mathematical modelling of the normobaric and hyperbaric facilities ventilation" ISBN 978-83-924989-0-2, str. 183

R. Kłos: "Zastosowanie metod statystycznych w technice nurkowej" ISBN 978-83-924989-2-6, str. 318

A. Olejnik: "Wentylacja komory dekompresyjnej podczas powietrznych ekspozycji hiperbarycznych" ISBN 978-83-924989-3-3, str. 123

R. Kłos: "Systemy podtrzymywania życia na okręcie podwodnym" ISBN 978-83-924989-4-0, str. 162

R. Kłos: "Wapno sodowane w zastosowaniach wojskowych" ISBN 978-83-92499889-5-7, str. 167

R. Kłos: "Możliwości doboru dekompresji dla aparatu nurkowego typu "Crabe" ISBN 978-83-924989-4-0, str. 422

Praca zbiorowa pod red. R. Olszański: "Fizjologiczne i biochemiczne uwarunkowania hemostazy w hiperbarii powietrznej" ISBN 978-83-924989-5-7, str. 170

M. Matejski: "Modelowanie ruchu bezzałogowych pojazdów podwodnych w warunkach eksperymentalnych" ISBN 978-924989-7-1, str. 92


More informtion about publications

Editorial Board

Editor-in-Chief
Piotr Siermontowski MD PhD Associate Professor
e-mail: naczelnyPHR@10g.pl

Deputy/ Managing Editor
Małgorzata Samborska MA
tel. +48 518 702 941
e-mail: samborska.malgorzata@gmail.com

Translator
Anna Wójtowicz MA

Section Editor (technical sciences)
Ryszard Kłos PhD, Eng, Associate Professor

Section Editor (medical sciences)
professor Romuald Olszański MD PhD

Language Editors
Stephen Burke (UK), Elena Lakomov(Russia)

Statistical Editor
Adam Olejnik PhD, Eng, Associate Professor
e-mail: aolej@wp.pl

Archival Editor
Joanna Siermontowska

Advisory Board

 • prof. Andrzej Buczyński, M.D., Ph.D.
 • prof. Dariusz Bogucki D.Sc. Ph.D. (USA)
 • prof. Ugo Carraro, M.D., Ph.D. (Italy)
 • prof. Grzegorz Cieślar, M.D., Ph.D.
 • prof. Adam Charchalis, D.Sc., Eng.
 • Didier Chollet Ph.D. associate prof. (France)
 • prof. Krzysztof Chomiczewski, M.D., Ph.D.
 • prof. Mario J. Costa Ph.D. (Portugal)
 • prof. Claude Cuvelier, M.D., Ph.D. (Belgium)
 • John T. Fitter, M.D., Ph.D. (Australia)
 • Wojciech Giermaziak Ph.D.
 • Tadeusz Graczyk, D.Sc., Eng. associate prof.
 • prof Siergiej Gulyar, M.D., Ph.D. (Ukraine)
 • Grzegorz Kowalski, D.Sc., Eng.
 • prof. Juliusz Jakubaszko M.D., Ph.D.
 • prof Arvils Lielvards, Ph.D. (Latvia)
 • prof. Sam Mesiano (USA)
 • prof Igor Murawow, Ph.D. (Ukraine)
 • prof. Motomu Nakashima, D.Sc., Eng. (Japan) Ph.D. associate prof.
 • prof. Katarzyna Ostapowicz van Damme M.D. Ph.D. (Norway)
 • prof. Manny Radomski, (Canada)
 • Norbert Rehlis MBBS, MIH, PhD. (Papua New Guinea)
 • Marek Rejman, Ph.D. associate prof.
 • prof. Yoshimitsu Shimoyama, Ph.D. (Japan)
 • prof. Aleksander Sieroń, M . D . , P h . D .
 • prof. António J. Silva, Ph.D. (Portugal)
 • prof. Roger Smith, M.D., Ph.D. (Australia)
 • prof. Robert Keig Stallman Ph D. (Norway)
 • Akin Toklu M.D. Ph.D. (Turkey)
 • Wojciech Wiesner, Ph.D. associate prof.
 • Ikuta Yasushi, Ph.D. associate prof. (Japan)
 • Paweł Zarzycki, Ph.D., associate prof.

Stypendium Naukowe im. Antoniego Dębskiego

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Gdyni decyzją Zarządu V Kadencji przyznaje od 2011 roku Stypendium Naukowe im. Antoniego Dębskiego. Stypendium jest indywidualną nagrodą pieniężną przyznawaną corocznie w drodze konkursu. Jego podstawowym celem jest zachowanie pamięci o dokonaniach i dorobku pioniera techniki hiperbarycznej, który po przez swoje działania i osiągnięcia rozsławił imię polskiej hiperbarii na cały świat. Stypendium jest również próbą uhonorowania i zachęcenia do dalszej pracy dla młodych pracowników nauki oraz pasjonatów, którzy zaczynają swoją osobistą historię z nauką.

Kapituła Stypendium im. A. Dębskiego

"[...] pragnienie przeżycia wspaniałej, męskiej przygody - moim zdaniem - może być celem w życiu, ale pod warunkiem, że równolegle chcemy coś odkryć, jakąś drobną cząstkę prawdy, choćby o samym sobie".

Antoni Dębski

Visit website of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230