PHR2(47)2014

PHR2(47)2014 : download full issue

Articles:

1

Title: PROGNOZOWANIE RYZYKA WYSTĄPIENIA STRESU DEKOMPRESYJNEGO PO NURKOWANIACH POWIETRZNYCH

Author: Dorota Kaczerska, Katarzyna Pleskacz, Piotr Siermontowski

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.47.1

Polish version: download

English version: download

2

Title: PATOFIZJOLOGIA TOKSYCZNEGO ODDZIAŁYWANIA TLENU. ZAGROŻENIE TLENOWĄ TOKSYCZNOŚCIĄ OŚRODKOWĄ CZ. 2

Author: Ryszard Kłos

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.47.2

Polish version: download

English version: download

3

Title: PILOTOWE BADANIA ANKIETOWE PODSTAWOWEJ ZNAJOMOŚCI TECHNIKI BEZZAŁOGOWYCH POJAZDÓW PODWODNYCH

Author: Zbigniew Talaśka, Adam Olejnik, Tadeusz Graczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.47.3

Polish version: download

English version: download

4

Title: OCENA ZAGROŻENIA CHOROBĄ DEKOMPRESYJNĄ U NURKÓW

Author: Romuald Olszański, Piotr Radziwon, Jolanta Korsak, Piotr Siermontowski, Mariusz Kozakiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.47.4

Polish version: download

English version: download

5

Title: A WORLD THAT IS NOT LOST

Author: Siergiej Gulyar

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.47.5

Polish version: download

English version: download

6

Title: OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PŁETWONURKÓW W ŚWIETLE PARAMETRÓW WENTYLACYJNYCH

Author: Tadeusz Doboszyński, Bogdan Łokucijewski

DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr.47.6

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230