PHR1(50)2015

PHR1(50)2015 : download full issue

Articles:

1

Title: ANALIZA PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH UWARUNKOWAŃ DYNAMIKI STRESU U KANDYDATÓW DO ZAWODU NURKA I PŁETWONURKA, Z UWZGLĘDNIENIEM PSYCHOLOGICZNYCH ASPEKTÓW NURKOWANIA

Author: Małgorzata Remlein, Jacek Buczyński, Romuald Olszański, Andrzej Buczyński, Zdzisław Kobos, Dariusz Juszczak

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0001

Polish version: download

English version: download

2

Title: OPIS PRZYPADKU PACJENTKI LECZONEJ W CENTRUM HIPERBARI I TLENOWEJ I LECZENIA RAN W BYDGOSZCZY

Author: Ewa Zieliński, Anna Lipińska, Kinga Grobelska, Piotr Siermontowski

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0002

Polish version: download

English version: download

3

Title: UZDATNIANIE POWIETRZA ODDECHOWEGO DO CELÓW HIPERBARYCZNYCH, CZ. II

Author: Arkadiusz Woźniak

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0003

Polish version: download

English version: download

4

Title: WYBRANE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI GŁĘBOKOWODNYMI WYKORZYSTUJĄCYMI POJAZDY BEZZAŁOGOWE

Author: Mariusz Matejski, Tadeusz Graczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0004

Polish version: download

English version: download

5

Title: SUPLEMENTACJA PROPOLISEM A ZMIANY W METABOLIZMIE TLENOWYM KRWINEK PŁYTKOWYCH EKSPONOWANYCH NA PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Author: Gabriela Henrykowska, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Jacek Buczyński, Włodzimierz Ziółkowski, Andrzej Buczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0006

Polish version: download

English version: download

6

Title: WSTĘPNE BADANIA NAD NIEKTÓRYMI ODCZYNAMI SEROLOGICZNYMI U KRÓLIKÓW OPARZONYCH NAPALMEM, LECZONYCH HIPERBARIĄ TLENOWĄ

Author: Kazimierz Ulewicz, Przemysław Michniewski, Brunon Kierznikowicz, Bogdan Łokucijewski, Jan Stencel

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0005

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230