PHR2(63)2018

PHR2(63)2018 : download full issue

Articles:

1

Title: SYSTEM CHŁODZENIA WODY W BASENIE KOMORY SYMULATORA HIPERBARYCZNEGO DGKN-120

Author: Zbigniew Talaśka

Abstract: W artykule przedstawiono opis sytemu chłodzenia wody w basenie treningowym komory dekompresyjnej „Kobuz”, wchodzącej w skład symulatora hiperbarycznego DGKN-120, wykorzystywanego w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Key words: komory hiperbaryczne, symulatory nurkowe, wyposażenie komór hiperbarycznych.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0008

Polish version: download

English version: download

2

Title: OGÓLNA BUDOWA I KLASYFIKACJA MANIPULATORÓW POJAZDÓW PODWODNYCH

Author: Marek Dawidziuk, Adam Olejnik

Abstract: W materiale przedstawiono ogólną budowę manipulatora pojazdu podwodnego, z omówieniem stosowanych w ich konstrukcjach materiałów. Scharakteryzowano rodzaje układów napędowych manipulatora, z wyróżnieniem ich wad i zalet. Przedstawiono funkcje jakie spełnia manipulator w odniesieniu do wykonywanych czynności. Omówiono pojęcie stopni swobody manipulatora z podaniem wzoru na ich obliczenie. Przedstawiono podstawowe typy efektorów końcowych. Podano też zarys klasyfikacji manipulatorów w funkcji realizowanych przez nie zadania.

Key words: inżynieria morska, pojazdy podwodne, technologia prac podwodnych, manipulatory pojazdów podwodnych.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0009

Polish version: download

English version: download

3

Title: POWIKŁANIE NACZYNIOWE W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ LECZONE HIPERBARIĄ TLENOWĄ

Author: Romuald Olszański, Zbigniew Dąbrowiecki, Wojciech Marusza, Irina Netsvyetayeva, Dorota Niewiedział, Piotr Siermontowski, Ewa Zieliński

Abstract: Najbardziej niebezpieczne reakcje niepożądane po iniekcjach kwasu hialuronowego w medycynie estetycznej, to powikłania naczyniowe czyli Zespół Nicolau. W artykule przedstawiono powikłanie naczyniowe w okolicy górnej części fałdu nosowo-wargowego lewego po podaniu podskórnie kwasu hialuronowego w ilości 0, 5 ml. W czasie iniekcji wystąpiło zblednięcie, a już po godzinie sinica siateczkowata (livedo racemosa). Po tygodniu pojawiło się owrzodzenie. Dopiero dziesiątego dnia od iniekcji kwasu hialuronowego podano hialuronidazę. Po zastosowaniu 15 ekspozycji hiperbarii tlenowej nastąpiło całkowite wyleczenie owrzodzenia.

Key words: kwas hialuronowy, Zespół Nicolau, powikłanie naczyniowe, hiperbaria tlenowa.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0010

Polish version: download

English version: download

4

Title: LECZENIE RANY PRZEWLEKŁEJ - OPIS PRZYPADKU PACJENTA LECZONEGO W CENTRUM HIPERBARII TLENOWEJ I LECZENIA RAN W BYDGOSZCZY

Author: Ewa Zieliński, Kinga Grobelska, Piotr Dzięgielewski, Romuald Olszański

Abstract: W niniejszym opracowaniu przedstawiono opis przypadku pacjenta z rozpoznanym powikłaniem rany mostka, leczonego hiperbarycznie, podkreślając trualizm korzyści zespolonej terapii chirurgicznej, antybiotykoterapii i oksybaroterapii.

Key words: oksybaroterapia, trudnogojąca się rana, mostek.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0011

Polish version: download

English version: download

5

Title: BADANIA NAD WPŁYWEM HIPERBARII TLENOWEJ NA INDEKS OPSONINOWY, ORAZ OBRAZ HEMATOLOGICZNY KRWI U KRÓLIKÓW

Author: Tadeusz Doboszyński, Kazimierz Ulewicz, Bogdan Łokucijewski, Przemysław Michniewski

Abstract: Badania toksyczności tlenu hiperbarycznego prowadzono na królikach za pomocą określania indeksu opsoninowego. Badanie przeprowadzono na 15-u zwierzętach, u których przed poddaniem hiperbarii tlenowej zbadano indeks opsoninowy. Następnie poddano je godzinnej ekspozycji na tlen hiperbaryczny o nadciśnieniach 1,8 , 2,4 i 3,1 atm w grupach po 5 zwierząt. Po ekspozycji indeks opsoninowy badano ponownie po 1, 2 i 10 dobach. Równolegle badano obraz morfologiczny krwi. Stwierdzono istotne statystycznie podwyższenie indeksu w pierwszych dwóch dobach po ekspozycji, niezależne od wartości nadciśnienia tlenu. W 10 dobie wartość indeksu zbliżała się do wyjściowej.

Key words: hiprbaria, tlen, toksyczność, opsoniny.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0012

Polish version: download

English version: download

6

Title: ROLA BAZY PIECHCIN W ROZWOJU TURYSTYKI SPECJALISTYCZNEJ POD KĄTEM PRZYGOTOWAŃ DO PENETRACJI NURKOWYCH BAŁTYKU

Author: Jolanta Cichowska, Jerzy K. Garbacz, Jerzy Ciechalski

Abstract: Praca stanowi wstępne, pilotażowe badanie mające na celu określenie roli Centrum Nurkowego Piechcin w rozwoju turystyki kwalifikowanej. W niniejszym materiale zwrócono uwagę na elementy, które składają się na poziom jakości oferowanej usługi i określono kluczowe aspekty i powody, dla których respondenci odwiedzają ośrodek. Przeanalizowano oczekiwania usługobiorców wobec organizatora tej formy rekreacji i sprawdzono, czy pobyt w centrum ułatwia podejmowanie decyzji o uczestnictwie w wyprawach podwodnych na większe zbiorniki wodne, ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku. Rozpatrzono formy współpracy bazy z jednostkami samorządu terytorialnego w dążeniu do wspólnej promocji.

Key words: turystyka kwalifikowana, rekreacja, bezpieczeństwo nurkowania, konkurencyjność.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2018-0013

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230