1.  Krzysztof Korzeniewski,
     Katarzyna van Damme-Ostapowicz, Sergiey Gulyar

 
      DANGEROUS LAND & SEA – BORNE CREATURES POS ING
      HAZARD TO RECREATIONAL DIVERS
      IN THE TROPICAL CLIMATE

link

2.  Wojciech Jankowski, Gabriela Henrykowska,
     Maria Dziedziczak-Buczyńska, Krzysztof Pacholski,
     Andrzej Buczyński

     

       AKTYWNOŚĆ ENZYMATYCZNA KATALAZY ORAZ STĘŻENIE
      DIALDEHYDU MALONOWEGO (TBARS) W KRWINKACH
      PŁYTKOWYCH EKSPONOWANYCH NA PROMIENIOWANIE
      ELEKTROMAGNETYCZNE O RÓŻNYM KSZTAŁCIE.

link

3.  Piotr Siermontowski, Robert Koktysz


      BADANIA POWIETRZNOŚCI PŁUC PO DOŚWIADCZALNYM
     URAZIE CIŚNIENIOWYM

link

4.  Paweł Frątczak, Mariusz Wawerka


      PRZEGLĄD KONSTRUKCJI SAMOCHODÓW RATOWNICTWA
     WODNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 

link

 

5.  Maciej Konarski


      KODEKS ETYCZNY PROWADZENIA BADAN Z UDZIAŁEM LUDZI
      DLA POTRZEB POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY
      I TECHNIKI HIPERBARYCZNEJ

link