PHR3(52)2015

PHR3(52)2015 : download full issue

Articles:

1

Title: CZYNNIK XII - OGRANICZENIE NURKÓW?

Author: Piotr Radziwon, Romuald Olszański, Jolanta Korsak, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0012

Polish version: download

English version: download

2

Title: CHARAKTERYSTYKI DRGANIOWE SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH POWIETRZA STOSOWANYCH DLA CELÓW HIPERBARYCZNYCH

Author: Marcin Kluczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0013

Polish version: download

English version: download

3

Title: METODYKA WYBORU STRATEGII POSZUKIWAŃ PODWODNYCH REALIZOWANYCH W CELACH PROCESOWYCH - MIEJSCE I WARUNKI POSZUKIWAŃ

Author: Adam Olejnik, Roman Szymański

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0014

Polish version: download

English version: download

4

Title: TRIANGULACYJNY SKANING LASEROWY W FOTOGRAMETRII PODWODNEJ

Author: Adam Olejnik, Roman Szymański

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0015

Polish version: download

English version: download

5

Title: BIOMONITORING WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH I PRZYBRZEŻNYCH ZA POMOCĄ MAŁŻY Z GATUNKU DREISSENA POLYMORPHA

Author: Piotr Matuszak, Grzegorz Grodzicki, Tomasz Jankowski, Paweł Matlakiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0016

Polish version: download

6

Title: ANALIZA ZABEZPIECZENIA RATOWNICZEGO AKWENÓW NA TERENIE OLSZTYNA

Author: Wojciech Wiesner, Bogusław Kowalewski

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0017

Polish version: download

English version: download

7

Title: AUTOFAGIA - ADAPTACYJNE MECHANIZMY MOLEKULARNE W WARUNKACH GŁODU

Author: Małgorzata Tomasiak, Beata Cichacz, Agnieszka Pedrycz

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/phr-2015-0018

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230